Đơn đề nghị xác định lại số tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Xác định lại số tiền phải nộp khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Thông báo số 10197/TB-CCT-LPTB&TK của Chi cục Thuế quận Long Biên )

 

                  Kính gửi:     -  …………………….

                                         …………………….

                                            ………………………

 

Tên tôi là: ……………….., sinh năm 1980

 

CMND số: ……………………..

 

HKTT: …………….., quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

Tôi làm đơn này đề nghị Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Long Biên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên xem xét lại Thông báo số 10197/TB-CCT-LPTB&TK của Chi cục Thuế quận Long Biên “Về việc ghi nợ tiền sử dụng đất” liên quan đến khoản tiền phải nộp của hộ gia đình tôi khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Tôi xin được trình bày cụ thể như sau:  

 

Ngày 02/7/2015, tôi đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên chấp nhận chuyển mục đích sử dụng diện tích 87,1m2 đất ao sang đất ở đô thị theo Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên. Ngày 29/6/2015, Chi cục Thuế quận Long Biên ra Thông báo số 10197/TB-CCT-LPTB&TK xác định gia đình tôi phải nộp 100% tiền sử dụng đất (cho ghi nợ), tương đương với số tiền là 452.920.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi hai triệu, chín trăm hai mươi đồng chẵn). Việc xác định gia đình tôi phải nộp 100% tiền sử dụng đất là không đúng với nguồn gốc sử dụng đất của gia đình tôi, không đúng với quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình tôi.

 

Về nguồn gốc đất: diện tích đất 87,1m2 nêu trên có nguồn gốc là do bà ………………… (là mẹ của tôi) được hưởng thừa kế của cụ ……………… (là ông ngoại của tôi). Từ năm 1992, cụ ……….. đã được Ủy ban nhân dân thành phố Gia Lâm (nay là Ủy ban nhân dân quận Long Biên) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số thửa 356 tờ bản đồ số 11, diện tích 1533m2 (xin gửi kèm bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho cụ ………….. ngày 22/8/1992). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cụ Thụ được cấp thì toàn bộ diện tích đất 1533m2 là đất thổ cư với thời hạn sử dụng lâu dài, trong đó chỉ có 292m2 đất ao.

 

Do năm 2003, cụ ………….. chết nên đến năm 2004 cụ …………. (là vợ của cụ Thụ và là bà ngoại của tôi) và các con đã đề nghị Tòa án chia thừa kế đối với phần đất của cụ …………….. để lại. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 51/DSPT ngày 19/3/2004, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định chia thừa kế phần đất nêu trên, trong đó bà ……………….. (là mẹ của tôi) được chia 544m2 không có diện tích đất ao. Tuy nhiên, ngày 02/12/2004 mẹ tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại phần mục đích sử dụng lại thấy ghi là đất ao (xin gửi kèm bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Do chủ quan nên mẹ tôi đã không để ý về vấn đề này. Năm 2012, mẹ tôi đã cho tôi 87,1m2 đất trong tổng diện tích 544m2 đất nêu trên. Ngày 28/5/2012, tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phần mục đích sử dụng cũng ghi là đất ao. Do gia đình tôi không hiểu biết nên đã không để ý. Năm 2015, gia đình tôi được chính quyền địa phương hướng dẫn phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao sang đất ở mới hợp pháp nên tôi đã đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chuyển mục đích sử dụng. Ngày 02/7/2015, gia đình tôi đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên chấp thuận cho chuyển mục đích từ đất ao sang đất ở đô thị.

 

Kính thưa hai ông, sau khi tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về đất đai, đối chiếu với trường hợp của gia đình tôi thì tôi thấy phần đất 87,1m2 nêu trên gia đình tôi sử dụng để ở từ thời cha ông (trước năm 1980) và đã được ghi nhận là đất thổ cư tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1992 (cấp cho cụ Thụ). Như vậy, diện tích 87,1m2 đất của gia đình tôi đã là đất thổ cư, nhưng do quá trình chuyển đổi giấy chứng nhận (từ ông ngoại sang cho mẹ tôi, rồi từ mẹ tôi sang cho tôi) các cơ quan chức năng đã không xem xét kỹ về nguồn gốc đất nên cấp nhầm thành đất ao. Bản thân gia đình tôi là những người dân không hiểu biết nên đã không biết để đề nghị các cơ quan chức năng điều chỉnh giấy chứng nhận.

 

Trong trường hợp diện tích 87,1m2 đất của gia đình tôi vẫn chỉ được ghi nhận là đất ao thì đất của gia đình tôi là đất thuộc trường hợp chuyển từ đất có nguồn gốc là đất ao gắn liền với nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, gia đình tôi chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

 

Tại Tờ trình số 677/TTr-UBND ngày 09/10/2014 về việc đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với thửa đất số 356(4)-6(1), tờ bản đồ số 11, tổ dân phố số 13 của ông ……………., Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi đã xác nhận rất rõ về nguồn gốc đất của gia đình tôi là sử dụng từ trước năm 1980. Tuy nhiên, khi xem xét để xác định số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã không xem xét Tờ trình nêu trên nên xác định gia đình tôi phải nộp 100% tiền sử dụng đất là không đúng.

 

Vì vậy, bằng đơn này, tôi kính đề nghị ông Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Chi cục trưởng Chi cục Thuế xem xét lại số tiền mà gia đình tôi phải nộp khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho gia đình tôi.

         

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hà Nội, ngày ….tháng 11  năm 2015

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    Kính đơn