Đơn khiếu nại giám đốc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất

Thứ Mon,
10/09/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN KHIẾU NẠI GIÁM ĐỐC THẨM

(Đối với Bản án sơ thẩm số ..... của TAND......và Bản án phúc thẩm số ....... của TAND..... đã sử dụng chứng cứ giả mạo để xét xử, gây oan sai và bức xúc tột cùng cho người dân)

 

    Kính gửi: - Ông Nguyễn Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao

          - Ông Lê Minh Trí – Viện trưởng VKSND Tối cao

          - Ông Phạm Văn Hà – Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội

          - Ông Nguyễn Quang Thành – Viện trưởng VKSND cấp cao Hà Nội

                 Đồng kính gửi: -

                    

Tên tôi là: .................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Tôi làm đơn này xin cầu cứu đến các Quý Ông/Quý Bà, hãy làm ơn bớt chút thời gian để xem xét lại sự việc oan ức của tôi, lấy lại tài sản là mồ hôi, công sức của tôi, lấy lại công bằng, niềm tin công lý cho tôi.

Tôi xin được trình bày cụ thể vụ việc oan ức của tôi như sau:

...................................................................................................................................

Tôi xin được chỉ ra những sai phạm của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án của tôi như sau:

1. Tòa án nhân dân quận ............ và Tòa án nhân dân thành phố ............sử dụng giấy chuyển nhượng không có giá trị pháp lý để giải quyết vụ án là vi phạm pháp luật, cụ thể:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Tòa án nhân dân quận ........ cho rằng năm 1994 tôi biết việc ông .............. là hoàn toàn không đúng sự thật. Bởi lẽ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tòa án nhân dân quận ............ còn cho rằng tại bản tự khai ngày ..............tôi có khai rằng .....................là hoàn toàn không đúng. Bởi lẽ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Tòa án nhân dân thành phố ...................thì cho rằng ..................... là hoàn toàn suy diễn, không phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ cũng như thực tế khách quan, cụ thể:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Tòa án nhân dân thành phố ..........còn cho rằng ........... khai ...................... cũng hoàn toàn không có cơ sở, là suy diễn chủ quan của Tòa án.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vậy, bằng đơn này tôi kính đề nghị ông Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội, ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Hà Nội,.................................

Cũng bằng đơn này, kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền .................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                         ................., ngày    tháng    năm 2018

Tài liệu kèm theo:

1.

2.

3.

….

Người làm đơn