Nghị quyết hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

Nghị quyết hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP, ngày 05/3/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Nghị quyết này đã được thông qua ngày 21/02/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 / 4 /2020.   Phạm vi điều chỉnh và thành viên dòng họ Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lu...

Xem chi tiết

Tư vấn giải quyết tranh chấp ngõ đi chung

Tư vấn giải quyết tranh chấp ngõ đi chung

Tranh chấp ngõ đi chung là dạng tranh chấp tiềm ẩn mâu thuẫn kéo dài gây khó khăn cho các hộ gia đình liền kề nhau. Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp ngõ đi chung Luật sư nhận thấy cách hạn chế mâu thuẫn tốt nhất là tìm ra nguyên nhân tranh chấp, phân định rõ ràng đúng sai thông qua con đường thương lượng. Để làm được điều này bạn cần làm rõ những vấn đề sau: Thứ nhất: Nguồn gốc về các thửa đất...

Xem chi tiết

Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

Tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở nước ta trước đây và hiện nay luôn là một trong những vấn đề nóng và số lượng án quá tải tại Tòa án ở cả hai cấp tỉnh, huyện (tòa án thuộc các địa phương) trong cả nước mà hàng ngày phải tiếp nhận và giải quyết là quá lớn, thực tế có những vụ khiếu kiện về tranh chấp đất đai mà người dân đã phải vất vả hao tiền tốn sức theo đuổi vài chục năm...

Xem chi tiết

Tính công sức bảo quản, giữ gìn trong các vụ án về nhà, đất

Tính công sức bảo quản, giữ gìn trong các vụ án về nhà, đất

Thực tế giải quyết các vụ án dân sự về đòi di sản thừa kế, đòi nhà cho ở nhờ, đòi đất… hầu hết đều nảy sinh vấn đề phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn cho đương sự. Tuy nhiên, trường hợp nào được tính công sức, trường hợp nào không được tính, đang còn có nhận thức khác nhau. ======================================================================================== Luật sư chuyên về g...

Xem chi tiết

Vụ án đòi nhà đất cho ở nhờ từ năm 1958

Vụ án đòi nhà đất cho ở nhờ từ năm 1958

  NỘI DUNG VỤ ÁN   1. Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ch trình bày:   Nguồn gốc nhà và đất tranh chấp tại tổ 9, khu vực X, phường T, thành phố Q, tỉnh Bình Định là của cụ Nguyễn S1 và cụ Nguyễn Thị H1 (cha mẹ bà Nguyễn Thị Ch) tạo lập, diện tích 03 sào 08 thước 02 tất (tương đương 2.000m2 và có trích lục địa bộ của chế độ cũ). Sau đó, chia phần cho bà Nguyễn Thị Ch (là người con ...

Xem chi tiết

Chi tiết về trình tự, thủ tục khởi kiện 1 vụ án đất đai tại tòa án

Chi tiết về trình tự, thủ tục khởi kiện 1 vụ án đất đai tại tòa án

Tranh chấp về đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Tranh chấp đất đai gồm các tranh chấp chính sau:   Tranh chấp về quyền sử dụng đất (ai là người có quyền sử dụn...

Xem chi tiết