TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

Án lệ 25/2018 - Không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

12/12/2018 / Admin

Đòi cọc và phạt cọc khi mua bán nhà đất. Trường hợp lỗi dẫn đến việc không thể ký kết được việc mua bán nhà đất không phải do các bên, mà do khách quan mang lại thì các bên không phải chịu phạt cọc.

Những tranh chấp đất đai bắt buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã

06/08/2018 / Admin

Chỉ có tranh chấp đất đai về việc ai là người có quyền sử dụng đất (tranh chấp quyền sử dụng đất) thì mới bắt buộc phải hòa giải tại UBND xã nơi có đất trước khi thực hiện việc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Vướng mắc khi áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai

11/07/2018 / Admin

Khi giải quyết các vụ, việc dân sự liên quan tới nhà và quyền sử dụng đất, Bộ luật dân sự, Luật đất đai và Luật nhà ở là những căn cứ pháp luật (luật nội dung) để vận dụng khi giải quyết các vụ án

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo Luật Đất đai 2014

11/07/2018 / Admin

Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai là Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân

Người nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên hộ nhà, đất

11/07/2018 / Admin

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ mình, khi giải quyết tranh chấp thì Tòa án phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng đất cho người đứng tên hộ

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
Hotline: 096 9920 558