Đơn khởi kiện vụ án sa thải trái pháp luật

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====

                                                                                

 ĐƠN KHỞI KIỆN
    (Về việc ......................................)

 

Kính gửi:  Toà án nhân dân quận …………., thành phố Hà Nội

 

Họ và tên người khởi kiện:

 

……………………., sinh năm 1978

 

CMND ………………………………..

 

Trú tại: …………………………., quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 

 Họ và tên người bị kiện:

 

Công ty ………………………………………………………………………….

 

Địa chỉ: …………………………., quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 

Gọi tắt là “Công ty A”.

 

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với Người bị kiện:

 

Ngày 01/8/2015, tôi (Người lao động) và Công ty A (Người sử dụng lao động) ký kết Hợp đồng lao động số 236/2015/HĐLĐ/A. Theo nội dung Hợp đồng lao động thì tôi làm việc tại Công ty A với chức danh chuyên môn là: Chuyên viên dự án, lương chính là 15.600.000 VNĐ/tháng. Hợp đồng xác định thời hạn từ ngày 01/8/2015 đến 31/7/2016. Trong thời gian làm việc tại Công ty A, tôi luôn hoàn thành công việc theo đúng chức trách được giao, không để xảy ra sai phạm làm thiệt hại hay ảnh hưởng tới Công ty.

 

Ngày 28/12/2015, tôi nhận được Quyết định số 2812/2015/QĐNS/A “V/v: Kỷ luật sa thải cán bộ nhân viên” do bà ………… – Chủ tịch HĐQT ký. Theo đó, Công ty A kỷ luật sa thải tôi với 02 lý do:

 

  • Vi phạm quy định theo điều 20, nhóm 2 về văn hóa làm việc – uống bia rượu trong khi thực hiện nhiệm vụ;
  • Vi phạm quy định theo điều 2 nhóm 1 về ứng xử thiếu văn hóa.

 

Đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động với tôi kể từ ngày 29/12/2015.

 

Tôi nhận thấy, Công ty A sa thải tôi với 02 lý do nêu trên là không đúng với quy định tại Điều 126 Bộ luật Lao động 2012. Trước khi nhận được Quyết định sa thải, tôi không được Công ty A thông báo về việc họp xử lý kỷ luật sa thải, Công ty cũng không tiến hành họp xử lý kỷ luật theo đúng quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động 2012, được hướng dẫn bởi Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 20/01/2015. Như vậy, Công ty A sa thải tôi là không có căn cứ, không tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định.

 

Việc Công ty A sa thải tôi trái quy định của pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, mà còn gây thiệt hại về kinh tế, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tôi.

 

Ngoài ra, tính đến ngày 29/12/2015 (ngày tôi chính thức không được đến Công ty làm việc), thì tôi đã làm đủ ngày công của tháng 12/2015, nhưng Công ty A chưa thanh toán tiền lương tháng 12/2015 cho tôi với số tiền là: 15.600.000 đồng.

 

Vì vậy, bằng Đơn này, căn cứ quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2012, tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân quận ………… giải quyết buộc Công ty A nhận tôi lại làm việc theo đúng Hợp đồng lao động đã ký kết, đồng thời bồi thường do hành vi sa thải trái pháp luật (xin tạm tính đến ngày 29/3/2016) và thanh toán tiền lương còn thiếu cho tôi với tổng số tiền là104.676.525 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm linh bốn triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, năm trăm hai mươi lăm đồng), gồm các khoản cụ thể sau:

 

1.

Lương của 03 tháng không được làm việc  (từ 29/12/2015 đến 29/3/2016)

:

46.800.000đ

(3 tháng x 15.600.000đ)

2.

BHXH của 03 tháng không được làm việc

:

2.808.450đ

(3 tháng x 3.950.000đ x 18%)

3.

BHYT của 03 tháng không được làm việc

:

468.075đ

(3 tháng x 3.950.000đ x 3%)

4.

Tiền trợ cấp thôi việc (tương đương với 1/2 tháng lương)

:

7.800.000đ

(1/2 tháng x 15.600.000đ)

5.

Bồi thường 02 tháng lương do sa thải trái pháp luật

:

31.200.000đ

(2 tháng x 15.600.000đ)

6.

Lương tháng 12/2015

:

15.600.000đ

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

     Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện: /

Hà Nội, ngày…. tháng 4 năm 2016

                                                                                                                                                                         Người khởi kiện