Án lệ 26/2018 - Xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia thừa kế là bất động sản

Án lệ 26/2018 - Xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia thừa kế là bất động sản

Kể từ ngày Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, Tòa án áp dụng quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 để xác định thời hiệu đối với trường hợp mở thừa kế trước ngày 01-01-2017. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 36 Pháp lệnh thừa kế ngày 30-8-1990 và Bộ luật Dân sự năm 2015, trong trường hợp này thời hiệu yêu cầu chia thừa kế của cụ T cho các đồng thừa kế vẫn còn theo quy định của...

Xem chi tiết

Không xác định được địa chỉ của người hưởng thừa kế, có thể xét xử vắng mặt và giao kỷ phần của người này cho thừa kế khác quản lý

Không xác định được địa chỉ của người hưởng thừa kế, có thể xét xử vắng mặt và giao kỷ phần của người này cho thừa kế khác quản lý

Án lệ số 06/2016/AL là một hình thức giải thích pháp luật về xét xử vắng mặt đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án thừa kế, vừa giải quyết dứt điểm vụ án, vừa bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích của các đương sự khác, phù hợp với thực tiễn khi giải quyết loại vụ việc tranh chấp thừa kế. Và giao kỷ phần của người thừa kế không xác định được địa chỉ cho thừa kế khác quản lý, là ...

Xem chi tiết

Di chúc để lại nhà đất hợp pháp không có công chứng, chức thực

Di chúc để lại nhà đất hợp pháp không có công chứng, chức thực

Di chúc để lại nhà đất hợp pháp không có công chứng, chứng thực theo quy định của Bộ luật dân sự 2015; Di chúc bằng miệng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Khái niệm chung về di chúc hợp pháp Di chúc cũng l...

Xem chi tiết

Quyền nộp đơn khởi kiện chia thừa kế nhà đất mà Tòa án đã bác yêu cầu do hết thời hiệu

Quyền nộp đơn khởi kiện chia thừa kế nhà đất mà Tòa án đã bác yêu cầu do hết thời hiệu

Theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 thì: "1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trước ngày 01/01/2017, nhiều yêu cầu về chia thừa kế nhà đ...

Xem chi tiết

Án lệ 24/2018 - Di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp hợp pháp của cá nhân

Án lệ 24/2018 - Di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp hợp pháp của cá nhân

Nguồn án lệ:   Quyết định giám đốc thẩm số 27/2015/DS-GĐT ngày 16-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất” tại thành phố Hà Nội giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị H, bà Phạm Thị H1, bà Phạm Thị H2 với bị đơn là ông Phạm Văn H3; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 12 người.   Hội đồng thẩm phán TANDTC   Vị tr...

Xem chi tiết

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế nhà, đất theo quy định của BLDS 2015

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế nhà, đất theo quy định của BLDS 2015

  Theo quy định tại Điều 623 BLDS 2015 thì“Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế”.   Thời hiệu chia thừa kế nhà, đất đã được kéo dài tới 30 năm   So với BLDS 2005 thì BLDS 2015 đã kéo dài thời hiệu yêu cầu chia di sản là nhà, đất (bất động sản) đến 30 năm, tạo điều kiện cho người t...

Xem chi tiết