THỪA KẾ, TẶNG CHO, ĐỔI NHÀ ĐẤT

Không xác định được địa chỉ của người hưởng thừa kế, có thể xét xử vắng mặt và giao kỷ phần của người này cho thừa kế khác quản lý

10/09/2019 / Admin

Án lệ số 06/2016/AL là một hình thức giải thích pháp luật về xét xử vắng mặt đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án thừa kế.

Di chúc hợp pháp không có công chứng, chức thực

10/09/2019 / Admin

Di chúc hợp pháp không có công chứng, chứng thực theo quy định của Bộ luật dân sự 2015; Di chúc bằng miệng; di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Quyền nộp đơn khởi kiện lại đối với những vụ án chia thừa kế nhà, đất mà Tòa án đã bác yêu cầu do hết thời hiệu

13/12/2018 / Admin

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế về nhà đất là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Quyền yêu cầu chia thừa kế được kéo dài. Những vụ án đã giải quyết về thừa kế. Xem xét lại những vụ án đã giải quyết về thừa kế, trong đó tòa án bác yêu cầu vì hết thời hiệu.

Án lệ 26/2018 - Xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

12/12/2018 / Admin

Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế nhà, đất là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (người để lại di sản chết). Tuy nhiên, nhiều vụ án Tòa án đã giải quyết và áp dụng quy định của Bộ luật dân sự 2005 xác định đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế vì thời hiệu có 10 năm. Sự xung đột giữa BLDS 2015 và BLDS 2005 được xử lý:

Án lệ 24/2018 - Di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp hợp pháp của cá nhân

12/12/2018 / Admin

Di sản của người chết để lại nhưng đã được các đồng thừa kế thống nhất phân chia trên thực tế, phần được phân chia đã đứng tên từng người trên giấy tờ. Như vậy, việc phân chia đã thực hiện xong, không ai có quyền đòi chia thừa kế. Chia thừa kế. Đòi quyền thừa kế.

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế nhà, đất theo quy định của BLDS 2015

24/08/2018 / Admin

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế đối với di sản là nhà, đất là 30 năm kể từ ngày người để lại di sản chết. Vấn đề đặt ra là chia nhà, đất theo những nguyên tắc nào, khi hết thời hiệu 30 năm mà chưa chia thì nhà, đất đó được xử lý như thế nào.

Lập di chúc để lại nhà đất sao cho đúng luật

10/07/2018 / Admin

Trên thực tế, do không hiểu biết pháp luật, lại không có điều kiện tư vấn luật sư nên nhiều bản di chúc được lập không đúng quy định, dẫn đến vô hiệu

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
Hotline: 096 9920 558