Những thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất

Những thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất

1. Thiệt hại về đất:   Thông thường đây sẽ là thiệt hại lớn nhất cho các chủ đất khi Nhà nước thu hồi, nó không chỉ đơn thuần là thiệt hại về giá trị quyền sử dụng đất, mà còn bao gồm rất nhiều các thiệt hại khác, như:   Người dân bức xúc khi thiệt hại không được đền bù thỏa đáng   - Thiệt hại do mất hoặc bị giảm không gian sống, sinh hoạt và nơi ở:   Nếu thu hồi toàn bộ ...

Xem chi tiết

Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngoài các khoản hỗ trợ theo quy định chung của pháp luật, người có đất bị thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn được hưởng các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất sau theo quy định tại Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND, cụ thể:   1. Hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhỏ hơn 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng Mức hỗ trợ như...

Xem chi tiết

(Hà Nội)-Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp đã xây dựng công trình trên đất

(Hà Nội)-Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp đã xây dựng công trình trên đất

Theo quy định tại Điều 23 Bản Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) thì khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà hộ gia đình, cá nhân đã tự ch...

Xem chi tiết

Khấu trừ nghĩa vụ tài chính thu hồi đất

Khấu trừ nghĩa vụ tài chính thu hồi đất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật Đất đai 2014 thì người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, khấu trừ nghĩa vụ tài chính thu hồi đất vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.   Một buổi đối thoại với nhân dân liên quan đến bồi thư...

Xem chi tiết

Các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Khi thu hồi đất, ngoài việc được đền bù theo quy định của pháp luật thì người sử dụng đất còn được hưởng các khoản hỗ trợ (đôi khi còn lớn hơn cả giá trị đền bù). Về nguyên tắc việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.     Theo quy định tại Điều 83 Luật Đất đai 2013, các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất gồm:   1. Hỗ ...

Xem chi tiết

Các trường hợp thu hồi nhưng không được bôi thường về đất

Các trường hợp thu hồi nhưng không được bôi thường về đất

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:   Một trong số vụ việc thu hồi đất không đồng thuận   1. Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật Đất đai; 2.  Đất được Nhà nước giao cho tổ ...

Xem chi tiết