THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

Những thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất

25/10/2018 / Admin

Khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất thường gánh chịu rất nhiều thiệt hại. Do vậy, việc bồi thường những thiệt hại khi thu hồi đất rất cần được chú trọng, có như vậy mới giảm thiểu được bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện khi Nhà nước thu hồi đất.

Các khoản hỗ trợ khác khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

27/08/2018 / Admin

Vấn đề thu hồi, bồi thường đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn trong tình trạng bức bối. Người dân không đồng tình với việc thu hồi, bồi thường đất. Các khoản hỗ trợ cũng không được cơ quan hỗ trợ đúng và kịp thời,

(Hà Nội)-Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp đã xây dựng công trình trên đất

03/08/2018 / Admin

Mặc dù là đất nông nghiệp nhưng quá trình sử dụng các hộ dân đã tự ý xây dựng công trình trên đất. Nay, Nhà nước thu hồi thì ngoài việc bồi thường theo quy định của pháp luật (theo giá đất nông nghiệp) thì các hộ dân còn được hỗ trợ lên đến 70% giá đất ở. Như vậy, gần như được bồi thường bằng giá đất ở.

Khấu trừ nghĩa vụ tài chính khi thu hồi đất

13/07/2018 / Admin

Nếu là đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi thu hồi sẽ bị khấu trừ 100% giá trị đất chênh lệch

Các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

10/07/2018 / Admin

Khi thu hồi đất, ngoài việc được đền bù theo quy định của pháp luật thì người sử dụng đất còn được hưởng các khoản hỗ trợ (đôi khi còn lớn hơn cả giá trị đền bù).

Các trường hợp thu hồi nhưng không được bôi thường về đất

10/07/2018 / Admin

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

Bồi thường khi thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

10/07/2018 / Admin

Chính sách bồi thường khi thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được thực hiện như sau:

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

10/07/2018 / Admin

Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định sau: ...

Điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

10/07/2018 / Admin

Khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất chỉ được bồi thường về đất khi đáp ứng những điều kiện dưới đây:

Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở

10/07/2018 / Admin

Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường,

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
Hotline: 096 9920 558