Soạn thảo đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại

Thứ Thu,
12/07/2018
Đăng bởi Admin

Việc soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là một trong những yêu cầu thực tế nảy sinh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên bị thiệt hại. Chính vì vậy, Luật sư Nhà đất tham gia với tư cách là người tư vấn cũng như trực tiếp soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Đó là một trong những hoạt động rất quan trọng để bảo vệ cho thân chủ trong các tranh chấp có phát sinh thiệt hại.

 

 

Việc tham gia của luật sư trong quá trình khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là vô cùng quan trọng và cần thiết. Chúng tôi sẽ cung cấp đến quý khách hàng một dịch vụ hoàn hảo theo đúng các cam kết trong giai đoạn này.

 

Các dịch vụ Luật sư Nhà đất cung cấp đến khách hàng:

 

- Tư vấn pháp luật về yêu cầu bồi thường thiệt hại;

 

- Tư vấn pháp luật về thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại;

 

- Soan thảo đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện;

 

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền.