CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

Thủ tục sang tên sổ đỏ và các loại chi phí sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng đất

18/09/2018 / Admin

Thủ tục sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng đất, các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển nhượng đất, hồ sơ chuyển nhượng đất cần chuẩn bị để nộp cho cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện việc chuyển nhượng.

Thủ tục chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở

21/07/2018 / Admin

Trường hợp người sử dụng đất nông nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở phải thực hiện theo quy định như sau:

Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

19/07/2018 / Admin

Trường hợp vì một lý do nào đó mà người sử dụng đất mất hoặc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) thì hoàn toàn có thể đăng ký xin cấp lại sổ mới theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về đất

17/07/2018 / Admin

Là các giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, mà người sử dụng đất có thể căn cứ vào đó để chứng minh quyền sử dụng hợp pháp khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, nhận bồi thường khi bị thu hồi hoặc khi có tranh chấp

Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính

16/07/2018 / Admin

Căn cứ theo quy định tại điểm 13 mục III của Phụ lục số 01 Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính thì các loại đất trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính có ký hiệu như sau:

Thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

10/07/2018 / Admin

Việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo các bước sau

Cấp giấy chứng nhận với trường hợp không có giấy tờ về đất

10/07/2018 / Admin

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà không có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai (còn gọi là giấy tờ về quyền sử dụng đất), được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận trong những trường hợp sau:

Thế nào được coi là sử dụng đất ổn định - Điều kiện được cấp sổ đỏ

10/07/2018 / Admin

Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích

10/07/2018 / Admin

Khi chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn ao, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp... sang đất ở, tùy từng trường hợp cụ thể mà hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

10/07/2018 / Admin

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, tùy từng trường hợp mà tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất hay không phải nộp tiền sử dụng đất

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
Hotline: 096 9920 558