Cấp giấy chứng nhận với trường hợp không có giấy tờ về đất

Cấp giấy chứng nhận với trường hợp không có giấy tờ về đất

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà trong trường hợp không giấy tờ về đất quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai (còn gọi là giấy tờ về quyền sử dụng đất), được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận trong những trường hợp sau:   Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành mà trong trường hợp không có giấy tờ về đất Hộ gia đình, cá nhân đang sử ...

Xem chi tiết

Thủ tục sang tên sổ đỏ và các loại chi phí sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng đất

Thủ tục sang tên sổ đỏ và các loại chi phí sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng đất

Khi chuyển nhượng đất, các bên cần thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng quy định, tránh rủi ro (đặc biệt là với bên nhận chuyển nhượng). Để tránh hoặc hạn chế rủi ro, các bên cần nắm và thực hiện các bước sau:   Thực hiện thủ tục tại văn phòng đăng ký đất đai   Bước 1: Lập hợp đồng và công chứng hợp đồng chuyển nhượng   Luật Đất đai 2013 quy định hợp...

Xem chi tiết

Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

Trường hợp người sử dụng muốn chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở phải thực hiện theo quy định như sau:     Căn cứ tại Điều 57 Luật đất đai 2013 có quy định chuyển mục đích sử dụng đất như sau: "1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất...

Xem chi tiết

Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Trường hợp vì một lý do nào đó mà người sử dụng đất mất hoặc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) thì hoàn toàn có thể đăng ký xin cấp lại sổ mới theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Theo đó, người sử dụng đất phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo từng bước như sau:   Một trường hợp được cấp lại sổ do bị mất ở Hoàng ...

Xem chi tiết

Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về đất

Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về đất

Theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 (được hướng dẫn cụ  thể tại Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) thì các giấy tờ về đất pháp luật công nhận, là cơ sở chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về đất, gồm: 1. Những giấy tờ về quyền được sử dụng hợp pháp về đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền ...

Xem chi tiết

Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính

Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính

  Căn cứ theo quy định tại điểm 13 mục III của Phụ lục số 01 Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính thì các Ký hiệu đất trên bản đồ địa chính như sau:   STT Loại đất Mã I NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIÊP   1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2 Đất trồng lúa nước...

Xem chi tiết