Đơn đề nghị hủy biên bản họp gia đình

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v xin hủy Biên bản họp gia đình)

 

 

                      Kính gửi:     Ủy ban nhân dân phường ..............

                                           Phòng Tài nguyên và Môi trường ..............

 

Tên tôi là .............. sinh năm 1951;

 

Trú tại: ………………………., quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 

Tôi làm đơn này xin trình bày với Quý cơ quan một việc như sau:

 

Cha mẹ tôi (đã chết từ lâu) sinh được 07 người con nhưng đã chết 2, còn lại 05 người. Khi cha mẹ còn sống có tạo lập được khối tài sản là nhà, đất tại số ......... đường Ngọc Lâm (diện tích đất là 68m2) hiện tôi đang sử dụng và nhà, đất tại số ................ đường Ngọc Lâm (diện tích đất là 148m2) hiện do các chị, em gái tôi sử dụng. Toàn bộ nhà, đất này hiện nay đều chưa được cấp giấy chứng nhận.

 

Ngày 23/11/2014, tại số nhà ................ đường Ngọc Lâm, tôi cùng các thành viên trong gia đình đã họp để giải quyết vấn đề phân chia nhà, đất của cha mẹ để lại. Nội dung Biên bản họp gia đình là chia cho tôi nhà, đất tại số .............. đường Ngọc Lâm phía trong; còn chia cho các chị em, gái của tôi nhà, đất mặt tiền tại số ..................đường Ngọc Lâm; có dành cho tôi 1 lối đi ra đường với chiều rộng là 01m.

 

Kính thưa Quý cơ quan! Trước khi họp gia đình tôi có sử dụng nhiều rượu, nên khi họp tôi không được tỉnh táo, minh mẫn. Các chị tôi cũng chỉ nói với tôi là ký vào Biên bản họp gia đình để đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, nên tôi đã không đọc nội dung Biên bản mà đã vội vàng ký. Ngày hôm sau tỉnh táo hơn, tôi đọc lại Biên bản thì thấy việc phân chia nhà, đất như vậy là chưa hợp lý, chưa đảm bảo quyền lợi cho tôi. Vì thực tế toàn bộ nhà, đất cha mẹ để lại thì phần mặt tiền (là nhà số .............) có giá trị rất lớn lại chia hết cho các chị, em gái của tôi, còn nhà đất phía trong (là nhà số ..............) giá trị không đáng kể thì chia cho tôi, chỉ dành cho tôi 1 lối đi chật hẹp (rộng 01m) là vô cùng thiệt thòi cho tôi, trong khi tôi là người lo hương khói cho cha mẹ. Do đó, tôi không đồng ý với việc phân chia nhà, đất tại Biên bản họp gia đình ngày 23/11/2014.

 

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên không chấp nhận Biên bản họp gia đình ngày 23/11/2014 vì thời điểm lập tôi không được tỉnh táo, minh mẫn (do trước đó đã uống nhiều rượu). Tôi cũng không đồng ý với nội dung của Biên bản họp gia đình ngày 23/11/2014 vì không đảm bảo quyền lợi cho tôi.

 

Đề nghị Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm và Phòng Tài nguyên và Môi trường tạm dừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đối với nhà đất tại số ............. và số ............. đường Ngọc Lâm để chị em tôi bàn bạc lại việc phân chia. Nếu không giải quyết được trong gia đình thì tôi sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

                                                                                         Người đề nghị