Soạn thảo đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại

Soạn thảo đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại

Việc soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là một trong những yêu cầu thực tế nảy sinh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên bị thiệt hại. Chính vì vậy, Luật sư Nhà đất tham gia với tư cách là người tư vấn cũng như trực tiếp soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Đó là một trong những hoạt động rất quan trọng để bảo vệ cho thân chủ trong c...

Xem chi tiết

Dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện, lập di chúc

Dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện, lập di chúc

Soạn thảo đơn từ, văn bản là công việc yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan. Với sự chuyên nghiệp và kỹ năng chuyên môn vững chắc, Luật sư Nhà đất sự sẽ giúp Quý khách hàng soạn thảo các đơn từ, văn bản một cách chính xác và mang tính pháp lý cao.  Soạn thảo đơn khởi kiện : - Hướng dẫn Khách hàng soạn thảo, hoàn thiện h...

Xem chi tiết

Đơn đề nghị thanh toán tiền nợ hàng

Đơn đề nghị thanh toán tiền nợ hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ (Thanh toán tiền mua hàng)               Kính gửi:         -   Ông Giám đốc Công ty .......   Tôi là ……………………., sinh năm 1970   Địa chỉ: .........................., huyện Yên Mỹ, tỉnh H...

Xem chi tiết