Đơn yêu cầu thi hành dứt điểm bản án có hiệu lực pháp luật

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Thi hành dứt điểm bản án đã có hiệu lực hơn 5 năm)

 

Kính gửi:

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

……………………………………………………………

 

Tên tôi là: ………………….;

 

Trú tại: …………………………….., phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 

Theo Bản án dân sự phúc thẩm 12/2010/DS-PT ngày 11/8/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì người phải thi hành án là vợ chồng ông Hoàng Văn Thiều, bà Nguyễn Thị Hoa (cùng trú tại: Thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) có nghĩa vụ thanh toán cho vợ chồng ông Biên, bà Luận số tiền là 667.082.220 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm tám mươi hai nghìn, hai trăm hai mươi đồng chẵn) (xin gửi kèm bản phô tô Bản án phúc thẩm).

 

Ngay sau khi nhận được Bản án phúc thẩm, vợ chồng tôi đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu. Tuy nhiên, không hiểu tại sao Chi cục Thi hành án dân sự …………. vẫn chưa tổ chức thi hành bản án.

 

Việc Chi cục Thi hành án dân sự …………… chậm trễ trong việc tổ chức thi hành bản án đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình tôi. Cụ thể, ……………………………………………………………...

 

Toàn bộ những thiệt hại về vật chất, tinh thần kể trên của gia đình tôi, cũng như thái độ hống hách, thách thức, coi thường pháp luật của Bên phải thi hành án đều xuất phát từ việc chậm trễ tổ chức thi hành bản án của Chi cục Thi hành án huyện Khoái Châu.

 

Vì vậy, để……………………………………………, tôi kính đề nghị:

 

  • Chi cục Thi hành án ……………….. sớm tổ chức thi hành dứt điểm bản án;
  • Đồng chí …………………. đôn đốc, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự ……………………. sớm tổ chức thi hành dứt điểm bản án;
  • Đồng chí …………….. cần kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Chi cục Thi hành án dân sự ……………. trong quá trình thi hành bản án nhằm bảo đảm việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho đương sự.
  • Đồng chí ……………….. kiểm tra và có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Thi hành án dân sự ………….. trong việc tổ chức thi hành bản án.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Tài liệu gửi kèm                                                                                                                                                 Người làm đơn