Đơn xin trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN TRÌNH BÁO

(Về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 184476)

 

                  Kính gửi:     -  …………….

                                          ……………

 

Tên tôi là: ……………., sinh năm 1955

 

Trú tại:

 

CMND số: ………………..

 

Tôi làm Đơn này xin trình báo một việc như sau:

 

Ngày 10/8/2015, tôi được Ủy ban nhân dân quận Long Biên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số Giấy chứng nhận: CA 184476, số vào Sổ cấp Giấy chứng nhận: 6513/QĐ-UBND/2419. Ngày 29/10/2015, tôi tiến hành thủ tục tặng cho các con của tôi phần đất được cấp tại Giấy chứng nhận nêu trên. Khi đi làm thủ tục tặng cho tôi có mang theo bản gốc Giấy chứng nhận nêu trên. Tuy nhiên, trên đường về nhà do bất cẩn tôi đã làm mất Giấy chứng nhận nêu trên. Mặc dù tôi đã cố gắng tìm kiếm, hỏi han mọi người nhưng cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa tìm thấy Giấy chứng nhận.

 

Vì vậy, tôi làm Đơn này xin được trình báo với Quý cơ quan về việc mất Giấy chứng nhận nêu trên và đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi.

 

Tôi xin cam đoan lời trình báo của mình là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

         

Tôi xin chân thành cảm ơn./

                                                                        Hà Nội, ngày ….tháng 11  năm 2015

                                                                                                                                                                                                                          Người trình báo