Đơn khởi kiện đòi tiền vay

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====

                                                                                

 ĐƠN KHỞI KIỆN
    (Về việc yêu cầu đòi tiền vay)

 

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện ……………….

 

Họ và tên người khởi kiện:

 

1. Ông: …………………………..

 

CMND số: ………………………..

 

2. Ông: ……………………….

 

CMND số:…..

 

Cùng trú tại: ………………………………………………………

 

Ông Lộc ủy quyền toàn bộ cho ông Thành (có Giấy ủy quyền nộp kèm)

 

 Họ và tên người bị kiện:

 

1. Ông: ……………………….

 

2. Bà: …………………………

 

Cùng trú tại: ……………………………………….

 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

 

1. Bà: ….. ………………………..

CMND số:….. cấp ngày…. tại ……………………….

 

2. Bà: ….. ……………………

CMND số:….cấp ngày…tại …………………………….

 

Cùng trú tại: ………………………………………………..

 

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với Người bị kiện:

 

Ngày 16/11/2011 âm lịch (tức ngày 10/12/2011 dương lịch), chúng tôi có cho vợ chồng ông Bùi Danh Hợp, bà Nguyễn Thị Khoa vay số tiền là 105.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu đồng chẵn) để kinh doanh buôn bán. Tại Giấy vay tiền, hai bên thỏa thuận lãi suất là 2,5%/tháng và tháng nào vợ chồng ông Hợp, bà Khoa sẽ thanh toán tiền lãi tháng đó. Giấy vay tiền không ghi thời hạn trả tiền gốc, nhưng hai bên thống nhất là khi nào chúng tôi cần tiền thì vợ chồng ông Hợp, bà Khoa sẽ thu xếp trả ngay.

 

Thực tế, sau khi cho vay tiền, vợ chồng ông Hợp, bà Khoa lấy lý do là kinh doanh khó khăn nên xin chúng tôi cho nợ cả tiền lãi. Vì vậy, vợ chồng ông Hợp, bà Khoa chưa trả tháng lãi nào cho chúng tôi trong suốt thời gian vay.

 

Khoảng đầu năm 2015, chúng tôi cần tiền để trang trải cuộc sống nên đã yêu cầu vợ chồng ông Hợp, bà Khoa thu xếp trả gốc và lãi cho chúng tôi. Tuy nhiên, dù đã yêu cầu rất nhiều lần, nhưng vợ chồng ông Hợp, bà Khoa cố tình không trả tiền chúng  tôi và còn có thái độ thách thức chúng tôi.

 

Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, chúng tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân huyện ………………………… giải quyết:

 

Buộc vợ chồng ông Bùi Danh Hợp, bà Nguyễn Thị Khoa phải hoàn trả cho chúng tôi khoản tiền vay và lãi, với tổng số tiền tạm tính là: 142.800.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn), gồm:

 

- Tiền gốc vay là: 105.000.000 VND;

 

- Tiền lãi vay từ 10/12/2011 đến ngày 10/12/2015 theo lãi suất Ngân hàng là: 37.800.000 VND (4 năm  x  9%/năm  x 105.000.000 VND).

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện:

 

Hưng Yên, ngày…. tháng 12 năm 2015

 Người khởi kiện