Đơn khiếu nại quyết định hành chính

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Quyết định số .............về việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của ông ………… tại tổ …….. phường Phúc Lợi, quận Long Biên)

 

                  Kính gửi:     -  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

Tên tôi là: ……………, sinh năm 1979

 

Trú tại: ……………., phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

Tôi làm đơn này khiếu nại Quyết định số ............ của Ủy ban nhân dân Quận Long Biên về việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của ông …………………. phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

 

Tôi xin được trình bày cụ thể như sau:  

 

Ngày 19/8/2015, tôi có Đơn khiếu nại Quyết định số 6274/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 và Phương án chi tiết điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân quận Long Biên đối với hộ gia đình tôi liên quan đến Dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 1B đến Khu đô thị mới Việt Hưng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật các ô đất hai bên đường). Ngày 26/10/2015, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã ban hành quyết định số 4948/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của tôi. Tuy nhiên, sau khi xem xét Quyết định số 4948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, tôi thấy vô cùng bức xúc về nội dung trả lời đơn khiếu nại của tôi. Bởi những lý do sau:

 

Thứ nhất, đối với phần diện tích 44,05m2 nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 

Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho rằng phần đất thu hồi 44,05m2 của gia đình tôi chỉ được hỗ trợ 40%, mà không phải 70% là không đúng với nguồn gốc đất, cũng như không đúng với quy định của pháp luật.

 

Về nguồn gốc đất: diện tích đất này của gia đình tôi có nguồn gốc sử dụng từ thời cha ông (cụ để lại cho ông, sau đó ông để lại cho mẹ và mẹ tôi cho tôi) trước những năm 1980. Năm 1992, ông tôi (là cụ ………….) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó ghi nhận toàn bộ diện tích đất 1533m2, trong đó có 292m2 đất ao, còn lại là đất thổ cư với thời hạn sử dụng lâu dài, bao gồm cả phần đất gia đình tôi bị thu hồi (xin gửi kèm bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cụ …………. năm 1992). Sau khi ông ngoại chết, mẹ tôi đã được chia 544m2 trong tổng số 1533m2 đất của ông ngoại, sau đó mẹ tôi đã cho tôi một phần đất trong diện tích đất mà mẹ tôi được chia. Như vậy, xét về nguồn gốc đất thì diện tích đất của gia đình tôi là đất thổ cư. Tuy nhiên, trong quá trình cấp đổi giấy chứng nhận (từ ông ngoại sang mẹ tôi rồi từ mẹ tôi sang cho tôi), các cơ quan chức năng đã không xem xét kỹ về nguồn gốc nên đã ghi nhận trong giấy chứng nhận là đất ao, do không hiểu biết nên mẹ con tôi đã không yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại để sửa giấy chứng nhận cho đúng.

 

Khi lên phương án bồi thường đất cho gia đình tôi, Ủy ban nhân dân quận Long Biên căn cứ vào giấy chứng nhận được cấp để xác định đất của gia đình tôi là đất ao đã là quá thiệt thòi cho gia đình tôi. Thế mà Ủy ban nhân dân quận Long Biên còn áp dụng sai quy định của pháp luật chỉ hỗ trợ cho gia đình tôi bằng 40% đất ở làm thiệt hại lớn cho gia đình tôi. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 69/2009/NĐ-CP, tiết a.1, điểm a, khoản 2 Điều 13 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì khi thu hồi diện tích ao nói trên của gia đình tôi thì ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, gia đình tôi còn được hỗ trợ với mức bằng 70% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình.

 

Gia đình tôi đã có đơn khiếu nại nhưng không những Ủy ban nhân dân quận Long Biên không xem xét để sửa sai mà vẫn còn khẳng định việc vi phạm pháp luật của mình là đúng.

 

Thứ hai, đối với diện tích 42,65m2 thuộc phần diện tích không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 

Về nguồn gốc diện tích đất này gia đình tôi đã sử dụng trước năm 1980, điều này đã được chính Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi xác nhận tại văn bản xác nhận nguồn gốc đất số 363 ngày 20/7/2013. Quá trình sử dụng chính quyền địa phương biết rõ, gia đình tôi cũng chưa lần nào bị nhắc nhở hay xử phạt về hành vi sử dụng đất ngoài sổ đỏ. Như vậy, gia đình tôi sử dụng ổn định, lâu dài, không tranh chấp diện tích đất này nên theo quy định thì khi thu hồi phần đất này, gia đình tôi phải đươc bồi thường, hỗ trợ đầy đủ. Tuy nhiên, Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã không bồi thường thỏa đáng, đúng pháp luật cho gia đình tôi, gây thiệt hại về kinh tế, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của gia đình tôi.

 

Thứ ba, về bồi thường, hỗ trợ tài sản, kiến trúc trên đất không đúng:

 

Trên diện tích đất mà gia đình tôi bị thu hồi có ngôi nhà cấp 4 do gia đình tôi xây dựng trước ngày 01/7/2004. Cụ thể, sau khi được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phân chia đất vào tháng 4/2004, mẹ tôi đã làm nhà để bà ngoại tôi có chỗ ở. Về thời điểm xây dựng nhà tôi đã xin được xác nhận của người thợ xây nhà và xác nhận của người bán nguyên vật liệu xây nhà cho tôi (xin gửi kèm 2 bản giấy xác nhận này). Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 32 Quyết định 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội thì gia đình tôi phải được bồi thường bằng 100% đơn gia xây dựng mới do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đối với toàn bộ công trình kiến trúc trên đất. Tuy nhiên, Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất chỉ tính tỷ lệ bồi thường hỗ trợ bằng 10% là không đúng quy định nêu trên, gây thiệt hại cho gia đình tôi.

 

Thứ tư, về hỗ trợ ổn định đời sống:

 

Tại thời điểm thu hồi đất, hộ gia đình tôi gồm có 04 nhân khẩu đang sinh sống là: Tôi, vợ của tôi là …………., 2 con của tôi là …………... Hộ gia đình tôi thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nên theo quy định tại Điều 39 Quyết định  108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội thì gia đình tôi phải được hưởng 24 tháng gạo ăn cho mỗi nhân khẩu, bình quân mỗi tháng. Có nghĩa, tổng số tiền gia đình tôi được hỗ trợ cho 4 nhân khẩu là 30kg gạo/1 tháng x 14.000đ/kg x 24 tháng x 4 nhân khẩu = 40.320.000 đồng. Tuy nhiên, Phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ và tái định cư chỉ bồi thường cho gia đình tôi 10.080.000 đồng là không đúng, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của gia đình tôi.

 

Vấn đề này tôi đã khiếu nại nhưng không được Ủy ban nhân dân quận Long Biên xem xét trả lời.

 

Thứ năm, căn cứ để lập phương án bồi thường không chính xác:

 

Cả hai phương án bồi thường, hỗ trợ này đều lập dựa trên Văn bản xác nhận nguồn đất và thời điểm xây dựng công trình trên đất không chính xác là văn bản số 363/UBND-XNNGĐ ngày 20/7/2013 của Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi với nội dung: “Thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc trong phạm vi giải phóng mặt bằng: sau ngày 1/7/2004, không có GPXD, không có Biên bản xử lý ngăn chặn”.

 

Đây là văn bản xác nhân không có căn cứ, vì:

 

-Căn cứ Bản án dân sự phúc thẩm số 51/DSPT ngày 19/3/2004 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thì công trình, vật kiến trúc này đã được xây dựng trước ngày 1/7/2004.

 

-Trong văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi có nội dung: … không có giấy phép xây dựng, không có biên bản xử lý ngăn chặn. Như vậy, không có cơ sở nào để xác nhận rằng: Thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc là sau ngày 01/7/2004?

 

Đối với diện tích xây dựng trên đất của ông ………….. được bồi thường, hỗ trợ với mức 10% tôi không đồng ý.

 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã không xem xét nội dung này cho tôi là không đảm bảo quyền lợi cho tôi.

 

Thứ sáu, có sự bất công giữa các phương án bồi thường, hỗ trợ:

 

Tại thời điểm thu hồi đất, ngoài gia đình tôi thì còn có hộ của ……………… (địa chỉ: ………….. phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) với phương án bồi thường hỗ trợ số 05-ĐC (đợt 4) và hộ ông ……….. (địa chỉ: ………… phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) với Phương án bồi thường hỗ trợ số 06 – ĐC (đợt 4) đều giống nhau về các điều kiện để xem xét bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, hai hộ nêu trên thì được bồi thường hơn hẳn gia đình tôi về mọi khoản.

 

Cá nhân tôi cũng như gia đình tôi từ trước đến nay đều tuân thủ tuyệt đối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm hay gây rối gì trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành thủ tục thu hồi đất, nếu có khiếu nại, tố cáo thì cũng tuân theo đúng quy định của pháp luật. Phải chăng do gia đình tôi trước đó đã có đơn tố cáo ông …………. – Phó trưởng ban bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Long Biên đã không thực hiện đúng quy định về trình, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án và kết quả giải quyết đơn tố cáo của tôi là Ủy ban nhân dân thành phố đã có Thông báo số 245/TB-UBND ngày 19/8/2013 khẳng định nội dung tố cáo nêu trên của chúng tôi là đúng. Chính vì lý do này mà ông ………………. đã có ấn tượng không tốt với gia đình tôi nên đã ra Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bất công cho gia đình tôi.

 

Nội dung này tôi đã khiếu nại tại Đơn khiếu nại, tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã không xem xét trả lời nội dung này cho gia đình tôi.

 

Với tất cả những phân tích nêu trên, tôi khẳng định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình tôi là không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho gia đình tôi, xâm phạm đến  quyền lợi chính đáng của gia đình tôi. Khi tôi có đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại thì Ủy ban nhân dân quận Long Biên không những không xem xét để sửa chữa, bổ sung Phương án sao cho đúng quy định mà còn cố tình lấp liếm, khẳng định quyết định phê duyệt phương án cũng như phương án là đúng.

 

Vì vậy, bằng đơn này, tôi kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét hủy bỏ hoặc sửa đổi Quyết định giải quyết khiếu nại số 4948/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, từ đó sửa chữa, bổ sung Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình tôi, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của gia đình tôi.

         

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hà Nội, ngày ….tháng 11  năm 2015

                                                                                                                                                                                         Kính đơn