Đơn khiếu nại giám đốc thẩm bản án lao động

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v ............. của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội)

 

 

                                  Kính gửi:  - 

                                                    

Tôi tên là: ....................

 

Địa chỉ: ................................., huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 

Tôi làm Đơn khiếu nại này, xin trình bày một việc như sau:  

 

Tôi nguyên là công nhân của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh, làm việc trực tiếp tại tổ Cơ khí, phân xưởng Cơ điện. Tôi làm việc tại Tổng Công ty từ năm 1988 đến năm 2014 là gần 30 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi đã lao động hết mình, đóng góp sức khỏe, tuổi trẻ cho sự nghiệp phát triển chung của Tổng Công ty. Sở dĩ Tổng Công ty phát triển được như bây giờ là nhờ phần lớn vào công sức của những người công nhân như tôi. Với những đóng góp đó, lẽ ra Tổng Công ty phải ghi nhận công lao của tôi, nhưng ngược lại, Tổng Công ty đã làm mọi cách để đuổi việc tôi một cách bất hợp pháp. Tòa án nhân dân huyện Đông Anh và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã không xem xét kỹ hồ sơ, không căn cứ vào sự trình bày của tôi, mà chỉ dựa vào trình bày của Tổng Công ty để cho rằng Quyết định số 239/QĐ-EEMC-TCLĐ ngày 11/11/2014 của Tổng Công ty là đúng. Việc Tòa án nhân dân huyện Đông Anh và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định như vậy là hoàn toàn không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tôi. Tôi khẳng định Quyết định số 239/QĐ-EEMC-TCLĐ ngày 11/11/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh về việc xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải đối với tôi là hoàn toàn trái pháp luật, không có căn cứ. Lý do mà Tổng Công ty sa thải tôi là: “đã tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng là 33 ngày cộng dồn trong 1 năm kể từ tháng 01/2014 đến ngày 30/10/2014” là không đúng sự thật, bởi lẽ:

 

Năm 2013, tôi phát hiện việc trả lương cho công nhân không đúng của Tổng Công ty nên đã làm đơn tố cáo. Sau đó, Xưởng Cơ điện đã phải thừa nhận sai và trả thêm lương cho tôi, nhưng vẫn không đúng quy định. Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục khiếu nại đòi lại công bằng. Đây chính là lý do khiến tôi trở thành “cái gai” trong mắt Tổng Công ty. Tổng Công ty đã làm mọi cách để đuổi việc tôi.

 

Cũng trong năm 2013, Tổng Công ty xét kỷ luật tôi nhưng không thành. Để tránh việc mâu thuẫn, không tốt cho bản thân và gia đình nên tôi đã chủ động làm đơn xin nghỉ ngày thứ 7 đến khi về hưu. Theo Thông báo số 2688 ngày 27/12/2013 của Tổng Công ty thì tôi được nghỉ ngày thứ 7 không phải báo cáo, nếu muốn đi làm vào ngày thứ 7 phải làm đơn. Thực tế, việc đi làm vào ngày thứ 7 trong Tổng Công ty là để hợp thức hóa tiền lương của cán bộ, còn công nhân không phải ai cũng được đi làm, chỉ những người thân thiết với cán bộ mới được đi làm, vì đi làm ngày thứ 7 lương rất cao. Chính vì vậy, việc tôi nghỉ ngày thứ 7 là hoàn toàn có sự xin phép và đã được Tổng Công ty chấp thuận, không tự ý bỏ việc như đã nêu trong Quyết định 239/QĐ-EEMC-TCLĐ ngày 11/11/2014.

 

Tháng 1 năm 2014 tôi nghỉ 03 ngày, tháng 2 năm 2014 tôi nghỉ 07 ngày. Tổng Công ty cho rằng tôi nghỉ không có lý do là vu khống, tôi không đồng ý vì thực tế những ngày này tôi đi khiếu nại đòi số lương thiếu. Kết quả của việc khiếu nại này là Tổng công ty đã phải trả tôi số lương thiếu là 17.710.441 đồng tại Biên bản V/v giải quyết về tiền lương theo đơn của công nhân Phạm Văn Chờ ngày 21/3/2014.

 

Tháng 3, 4, 5, 6 năm 2014 tôi đi làm đầy đủ và chỉ ghỉ thứ 7 theo đúng quy định của Tổng Công ty tại Thông báo 2688/EEMC-TCLĐ ngày 27/12/2013.

 

Tháng 7, 8, 9 năm 2014 tôi nghỉ vào ngày thứ 7, trên bảng chấm công tôi đã ghi rõ chữ N để làm bằng chứng xin nghỉ. Tổng Công ty ra văn bản bắt đi làm thứ 7 nhưng tôi không nhận được văn bản. Vì vậy, việc Tổng Công ty cho rằng trong tháng 7, 8, 9 năm 2014 tôi nghỉ không có lý do là vu khống, không đúng sự thật.

 

Từ tháng 10 năm 2014, tôi đi làm đầy đủ có lấy vân tay để chấm công. Việc này Tòa án có thể thập chứng cứ tại máy lấy dấu vân tay hoặc camera của Tổng Công ty là sẽ rõ sự thật. Tại phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm tôi đều yêu cầu Tòa thu thập chứng cứ này, nhưng Tòa án các cấp đã không thực hiện mà cho chỉ nghe theo trình bày của Tổng Công ty cho rằng máy lấy dấu vân  tay và camera không lưu lại là không đúng. Tôi còn yêu cầu Tòa án các cấp triệu tập người làm chứng là những công nhân làm việc cùng tôi để làm rõ sự thật, nhưng Tòa án cũng không triệu tập. Như vậy, Tòa án các cấp đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, từ đó ra quyết định sai trái, không đúng với sự thật khách quan, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tôi.

 

Việc Tổng Công ty còn cho rằng trong tháng 10/2014 tôi nghỉ 10 ngày là không đúng sự thật, hoàn toàn bịa đặt. Thực tế, tôi vẫn đi làm và chấm công vào giấy tại Tổ, nhưng vì muốn hủy chứng cứ này nên Tổng Công ty đã chuyển sang bảng chấm công bằng sắt, để cuối tháng họ ghi vào giấy báo cáo lên trên và trả thiếu lương cho tôi. Điều này tôi hoàn toàn không được biết. Việc tôi đi làm có các công nhân, cũng như máy chấm dấu vân tay, camera của Tổng công ty ghi lại, nhưng Tòa án các cấp đã không thu thập các chứng cứ này.

 

Ngày 08/7/2014, Tổng Công ty còn thuê xã hội đen đánh, giết tôi nhưng bất thành. Ngày 09/7/2014, Tổng Công ty ra văn bản thông báo đi làm ngày thứ 7 nhưng tôi không nhận được thông báo. Tổng Công ty cũng liên tục gây khó dễ cho tôi, tôi đến Công ty làm việc nhưng họ không phân việc cho tôi, hoặc nếu phân việc thì đều những việc tôi không thể tự mình làm được mà phải có máy móc hỗ trợ mới có thể làm được. Họ cố tình gây khó khăn cho tôi để tôi chán mà tự ý bỏ việc, rồi từ đó họ vu khống cho tôi là nghỉ không lý do.

 

Ngoài ra, tôi yêu cầu được trả lương 13.000.000 đồng/tháng là hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ, tại buổi tổng kết cuối năm, ông Tổng Giám đốc đã công bố rõ bình quân lương của công nhân viên là 10.500.000 đồng/ tháng, bản thân tôi là thợ bậc cao nên lương phải là 13.000.000 đồng/ tháng. Tòa án các cấp không chấp nhận yêu cầu này của tôi là chưa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tôi.

 

 Như vậy, căn cứ mà Tổng Công ty sa thải tôi là do tôi nghỉ không có lý do chính đáng là không đúng. Điều này đã dẫn đến các chế độ về tiền lương, thưởng tế, thưởng nghỉ mát mà Tổng Công ty giải quyết cho tôi đều không đúng. Tuy nhiên, Tòa án đã không xem xét mà bác toàn bộ yêu cầu này của tôi làm thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của tôi.

 

Quá trình giải quyết vụ án, tôi cũng nhiều lần yêu cầu cho phô tô hồ sơ nhưng không được các Tòa chấp thuận cũng là không đúng quy định của pháp luật.

 

Vì vậy, tôi làm Đơn khiếu nại này, kính đề nghị .................xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án sơ thẩm số 03/2015/LĐ-ST ngày 13/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh và hủy bản án phúc thẩm số 08/2015/LĐ-PT ngày 27/11/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết lại vụ án đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân thấp cổ bé họng như tôi.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                     Đông Anh, ngày      tháng     năm 2016

                                                                                                                                                                                        Người làm đơn