Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở có hiệu lực

Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở có hiệu lực

- Đối với các hợp đồng mua bán nhà ở có hiệu lực khi xảy ra tranh chấp phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng mua bán nhà ở nói riêng để xác định quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, bên bán nhà. Thỏa thuận đúng pháp luật của các bên có giá trị ràng buộc như pháp luật, bắt buộc các bên phải thực hiện theo, nếu có vi phạm một bên có quyền yêu cầu hủy hợp đồng....

Xem chi tiết