Thủ tục chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

Thứ Sat,
21/07/2018
Đăng bởi Admin

Trường hợp người sử dụng muốn chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở phải thực hiện theo quy định như sau:

 

chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

 

Căn cứ tại Điều 57 Luật đất đai 2013 có quy định chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

"1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng".

Như vậy, khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở (đất phi nông nghiệp); người sử dụng đất bắt buộc phải xin phép. Hồ sơ xin phép được nộp tại phòng tài nguyên môi trường, hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở; xác định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất; thông báo cho người được chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 

Nếu có vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, Quý Khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật TNHH Coci. Chúng tôi cam kết thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích từ A đến Z với thời gian ngắn nhất và chi phí hợp lý nhất.

Ý kiến của bạn