Thủ tục giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Thủ tụ giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo các bước sau:   Người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai   Thủ tục giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất Bước 1: UBND xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp thông qua trước sau đó trình UBND huyện, thị xã, ...

Xem chi tiết

Điều kiện được cấp sổ đỏ - Thế nào được coi là sử dụng đất ổn định

Điều kiện được cấp sổ đỏ - Thế nào được coi là sử dụng đất ổn định

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì sẽ được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Vậy điều kiện được cấp sổ đỏ là gì và thế nào được coi là “sử dụng đất ổn định”?     Theo Điều 21 Nghị định 43/2014/...

Xem chi tiết

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thu tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được thực hiện như sau:   khi chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia đình cá nhân phải nộp tiền theo quy định   a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai&nbs...

Xem chi tiết

Tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, tùy từng trường hợp cụ thể, tổ chức kinh tế sẽ phải nộp hoặc không phải nộp tiền sử dụng đất.     Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được thực hiện như sau:   a) Chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở; chuyển...

Xem chi tiết

Cấp giấy chứng nhận đối với đất giao không đúng thẩm quyền

Cấp giấy chứng nhận đối với đất giao không đúng thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền được thực hiện như sau:   Đất giao không đúng thẩm quyền tại xã Diên Điền 1.   Đất gia...

Xem chi tiết

Cấp giấy chứng nhận với diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy đinh

Cấp giấy chứng nhận với diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy đinh

Đối với những trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, việc cấp Giấy chứng nhận sẽ được thực hiện như sau:   Nhiều diện tích đất rất nhỏ vẫn được cấp giấy chứng nhận QSDĐ   1.   Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tá...

Xem chi tiết