Cấp giấy chứng nhận với trường hợp không có giấy tờ về đất

Cấp giấy chứng nhận với trường hợp không có giấy tờ về đất

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà trong trường hợp không giấy tờ về đất quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai (còn gọi là giấy tờ về quyền sử dụng đất), được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận trong những trường hợp sau:   Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành mà trong trường hợp không có giấy tờ về đất Hộ gia đình, cá nhân đang sử ...

Xem chi tiết

NHỮNG LƯU Ý KHI KHIẾU NẠI GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN NHÀ ĐẤT

NHỮNG LƯU Ý KHI KHIẾU NẠI GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN NHÀ ĐẤT

Quy định của pháp luật hiện hành thì chỉ có 2 cấp xét xử là sơ thẩm và phúc thẩm. Bản án/quyết định sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị thì sẽ có hiệu lực pháp luật, bản án/quyết định phúc thẩm có hiệu lực ngay khi tuyên án và khi đã có hiệu lực thì bản án/quyết định sẽ được đưa ra thi hành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều bản án/quyết định dù đã có hiệu lực nhưng vẫn có những sai...

Xem chi tiết

THẨM QUYỀN XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

THẨM QUYỀN XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

Theo Điều 337 Bộ luật tố tụng dân sự thì thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm được quy định như sau: 1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị như sau: a) Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồ...

Xem chi tiết

THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa thời hạn đưa ra yêu cầu giám đốc thẩm với thời hạn kháng nghị thủ tục giám đốc thẩm và cho rằng nó là 1 dẫn đến việc đưa ra yêu cầu giám đốc thẩm khi đã hết thời hạn và làm mất quyền khiếu nại giám. Thời hạn đưa ra yêu cầu giám đốc thẩm Thời hạn đưa ra yêu cầu giám đốc thẩm chính là khoảng thời gian đương sự được nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền xem xét...

Xem chi tiết

NỘI DUNG ĐƠN KHIẾU NẠI GIÁM ĐỐC THẨM

NỘI DUNG ĐƠN KHIẾU NẠI GIÁM ĐỐC THẨM

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật tố tụng dân sự thì Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm (hay còn được gọi là Đơn khiếu nại giám đốc thẩm) phải có những nội dung chính sau: a) Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị; b) Tên, địa chỉ của người đề nghị; c) Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét th...

Xem chi tiết

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU GIÁM ĐỐC THẨM ĐỐI VỚI VỤ ÁN NHÀ ĐẤT

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU GIÁM ĐỐC THẨM ĐỐI VỚI VỤ ÁN NHÀ ĐẤT

Đơn yêu cầu giám đốc thẩm phải nộp đúng thời hạn quy định Đối với những vụ án về dân sự nói chung và vụ án về nhà đất nói riêng thời hạn mà đương sự, người liên quan được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm là 1 năm kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật (Điều 327 Bộ luật Tố tụng Dân sự). Đơn yêu cầu giám đốc thẩm&n...

Xem chi tiết