NỘI DUNG ĐƠN KHIẾU NẠI GIÁM ĐỐC THẨM

Thứ Sat,
12/06/2021
Đăng bởi Admin

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật tố tụng dân sự thì Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm (hay còn được gọi là Đơn khiếu nại giám đốc thẩm) phải có những nội dung chính sau:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;

b) Tên, địa chỉ của người đề nghị;

c) Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;

d) Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị: Đây được coi là phần nội dung quan trọng nhất trong Đơn khiếu nại giám đốc thẩm. Người khiếu nai phải chỉ rõ được những lý do (căn cứ) không đồng ý với bản án đã có hiệu lực pháp luật, phân tích những lý do đó, cũng như phải đưa ra những căn cứ pháp lý, những quy định của pháp luật để bảo vệ quan điểm khiếu nại.

đ) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Kèm theo đơn đề nghị, người đề nghị phải gửi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

3. Đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ được gửi cho người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật này.

Ví dụ điển hình về Nội dung đơn khiếu nại giám đốc thẩm:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm số 286/2019/DSPT ngày 01/10/2019 của TAND ……….)

 

 

Kính gửi:  - Chánh án Tòa án nhân dân ……………………………

           - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân .........

 

Tên tôi là:………….

Sinh năm:…….

Địa chỉ:  …………………….

Là bị đơn và người liên quan trong vụ án “Đòi tài sản” với nguyên đơn là bà ……………………, đã được Tòa án nhân dân ……………..ai xét xử sơ thẩm tại bản án số 35/2018/DSST ngày 28/12/2018, Tòa án nhân dân thành phố …………. xét xử phúc thẩm tại bản án số 286/2019/DSPT ngày 01/10/2019. Tôi làm đơn này cầu cứu đến ông Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét lấy lại công bằng, công lý cho người dân thấp cổ bé họng như chúng tôi trước nguy cơ bị cướp trắng nhà, đất bởi sự tiếp tay, cố ý làm trái của Tòa án nhân dân …………….. và Tòa án nhân dân ……………. Chúng tôi xin được trình bày cụ thể như sau:

1. ………………………

2. ……………………..

………………………………….

Với những phân tích nêu trên, chúng tôi kính đề nghị ông Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét kháng nghị hủy bản án sơ thẩm, hủy bản án phúc thẩm để giải quyết lại vụ án đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình chúng tôi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm:

(Danh sách kèm theo đơn).

Người làm đơn