Những trường hợp không được bồi thường khi thu hồi đất

Thứ Tue,
10/07/2018
Đăng bởi Admin

Những trường hợp sau sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất :

 

1. Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất

* Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

* Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

* Đất được giao, cho thuê không đúng đối thượng hoặc không đúng thẩm quyền;

* Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

* Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

* Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

* Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

 

2. Trường hợp chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất

* Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

* Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

 

3. Trường hợp tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất

 

4. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất

 

Ý kiến của bạn