Đặt cọc mua bán nhà đất - những điểm cần lưu ý

Thứ Wed,
11/07/2018
Đăng bởi Admin

Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, không phải là một phần của hợp đồng mua bán nhà đất nên không phải cứ hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu thì đặt cọc mua bán nhà đất vô hiệu.

đặt cọc mua bán nhà đất