Các loại thuế, phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Thu,
19/07/2018
Đăng bởi Admin

​​​​​​Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi chuyển nhượng (mua bán) quyền sử dụng đất, các bên sẽ phải chịu các loại thuế, phí sau:

 

1. Thuế thu nhập cá nhân:

 

Theo quy định tại Điểm c Tiểu mục 1.1 Mục 1 Công văn số 17526/BTC-TCT thì người chuyển nhượng sẽ phải chịu mức thuế suất là 2% trên giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhà, đất duy nhất của mình thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

 

2. Lệ phí trước bạ:

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP thì Mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5% giá trị chuyển nhượng.

 

3. Các lệ phí khác:

 

- Lệ phí công chứng: Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch tùy từng trường hợp, được quy định chi tiết tại Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP.

 

- Lệ phí địa chính: 15.000 đồng;

 

- Lệ phí thẩm định: 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng).