Dịch vụ xin cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt tại Hà Nội

Thứ Mon,
30/07/2018
Đăng bởi Admin

1. Đất xen kẹt là gì?

 

Theo quy định tại Điều 17 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội thì nói đến đất xen kẹt là nói đến một trong các loại đất sau: 

 

 

* Đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư:

 

Là diện tích đất nông nghiệp, không nằm trong cùng một thửa đất có nhà ởnằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy định và không thuộc loại đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư.

 

* Đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư:

 

Là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 và Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ; đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân làm kinh tế vườn; đất nông nghiệp thuộc các xã, phường ven đô đã có quy hoạch phát triển đô thị mà chưa thực hiện giao đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 và Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ nằm xen kẹt trong khu dân cư, không còn phù hợp cho sản xuất nông nghiệp.

 

2. Đất xen kẹt nào được chuyển mục đích sang đất ở?

 

Thực tế, giá đất xen kẹt chỉ bằng 20% đến 50% so với đất ở nên người sử dụng ai cũng có mong muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất xen kẹt sang đất ở. Tuy nhiên, không phải đất xen kẹt nào cũng được phép chuyển mục đích sang đất ở mà theo quy định tại Điều 18 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội thì chỉ những đất xen kẹt sau mới được phép chuyển mục đích sang đất ở, là:

 

- Đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư

 

- Thửa đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư được hình thành trước ngày 01/7/2014 và có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở do UBND thành phố quy định.

 

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển mục đích đất xen kẹt sang đất ở:

 

Khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích đất xen kẹt sang đất ở, người sử dụng đất phải thực hiện các công việc theo trình tự sau:

 

- Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

- Trong thời hạn 08 ngày, UBND cấp xã thực hiện các công việc sau:

 

+ Đối với khu vực chưa hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính hoặc trường hợp xin chuyển mục đích một phần thửa đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn người sử dụng đất liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (nơi có đất) để lập bản trích đo địa chính thửa đất.

 

+ Thông báo công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tổ dân phố, khu dân cư nơi có thửa đất đối với trường hợp đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian (15) ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai (thời gian công khai không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính);

 

+ UBND cấp xã lập biên bản kết thúc công khai; sau thời gian thông báo công khai nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp đủ điều kiện).

 

- Trong thời hạn 05 ngày, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

 

+ Trường hợp thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng không nằm liền kề với khu vược đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa... thì thực hiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất (đối với trường hợp cần phải kiểm tra); nếu hồ sơ đủ điều kiện thì lập Tờ trình và dự thảo Quyết định trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do gửi cho UBND cấp xã và người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết.

 

+ Trường hợp thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng nằm liền kề khu vực đê, sông, kênh, mương; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình an ninh, quốc phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, cấp thoát nước, đường giao thông (từ đường liên xã trở lên) thì thực hiện thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất (đối với trường hợp cần phải kiểm tra), chuyển trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (có tọa độ) kèm theo văn bản đề nghị thẩm định sang cơ quan quản lý chuyên ngành của huyện, Thành phố để được cung cấp thông tin về phạm vi, hành lang bảo vệ an toàn.

 

Trong thời gian (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, các cơ quan quản lý chuyên ngành của huyện, Thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Phòng Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các quy định của pháp luật về việc không cung cấp thông tin theo thời hạn.

 

Kiểm tra, tổng hợp văn bản cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý chuyên ngành, trường hợp đủ điều kiện thì lập tờ trình, dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trường hợp không đủ điều kiện thì ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do gửi UBND cấp xã và người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết.

 

Thời gian giải quyết công việc không kể thời gian hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý chuyên ngành của huyện, Thành phố.

 

- Trong thời hạn 02 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho diện tích đất xen kẹt hoặc chuyển mục đích từ đất xen kẹt sang đất ở hãy liên hệ ngay cho luật sư theo số 096 9920 558, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện công việc trong thời gian ngắn nhất với chi phí hợp lý nhất.

 

Ý kiến của bạn