Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Trường hợp vì một lý do nào đó mà người sử dụng đất mất hoặc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) thì hoàn toàn có thể đăng ký xin cấp lại sổ mới theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Theo đó, người sử dụng đất phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo từng bước như sau:     1. Người sử dụng đất làm đơn trình báo...

Xem chi tiết

Đăng ký đất đai gồm những việc gì

Đăng ký đất đai gồm những việc gì

  Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm: đăng ký lần đầu và đăng ký biến động.     1. Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:   a) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;   b) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;   c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;  ...

Xem chi tiết

Hồ sơ chuẩn bị để nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp "sổ đỏ" lần đầu

Hồ sơ chuẩn bị để nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) lần đầu được quy định như sau:   Thực hiện thủ tục hành chính tại Hà Nội   1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứ...

Xem chi tiết

Những khái niệm thường dùng khi thực hiện thủ tục xin cấp "sổ đỏ"

Những khái niệm thường dùng khi thực hiện thủ tục xin cấp

Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, nhiều khái niệm được cơ quan Nhà nước nhắc đến, yêu cầu người sử dụng đất chuẩn bị. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và hiểu rõ về những khái niệm này để chuẩn bị được đúng và đầy đủ. Dưới đây, chúng tôi sẽ nêu và phân tích một số khái niệm thường gặp và được quy định cụ thể trong Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Hồ sơ ...

Xem chi tiết

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ, giấy tờ về đất

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ, giấy tờ về đất

Căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn (cụ thể là Thông tư 25/2015/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính) thể hiện ở nước ta đất được phân thành 3 nhóm chính, là: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong mỗi nhóm đất này lại phân ra thành những loại đất khác nhau dựa trên mục đích sử dụn...

Xem chi tiết

Xin cấp giấy chứng nhận diện tích tăng thêm với trường hợp có giấy tờ

Xin cấp giấy chứng nhận diện tích tăng thêm với trường hợp có giấy tờ

Theo quy định tại Điều 9a Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất như sau:   Thực hiện thủ tục hành chính xin cấp sổ đỏ với diện tích tăng thêm   1. Việc cấp Giấy...

Xem chi tiết