DỊCH VỤ XIN CẤP "SỔ ĐỎ"

Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

06/08/2018 / Admin

Trường hợp vì một lý do nào đó mà người sử dụng đất mất hoặc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) thì hoàn toàn có thể đăng ký xin cấp lại sổ mới

Đăng ký đất đai gồm những việc gì

05/08/2018 / Admin

Đăng ký biến động đất đai được thực hiện khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Hồ sơ chuẩn bị để nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp "sổ đỏ" lần đầu

05/08/2018 / Admin

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:

Những khái niệm thường dùng khi thực hiện thủ tục xin cấp "sổ đỏ"

05/08/2018 / Admin

Một số khái niệm như hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận lần đầu, cấp giấy chứng nhận đối với tài sản trên đất hay giấy chứng nhận là gì, không phải ai cũng biết. Khi có tranh chấp nhà đất xảy ra

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ, giấy tờ về đất

05/08/2018 / Admin

Mỗi loại đất có ký hiệu riêng được quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật. Người dân cũng cần nắm được các ký hiệu của từng loại đất để biết được cơ quan có thẩm quyền công nhận đất có đúng với loại đất mà mình đang sử dụng hay không. Trên cơ sở đó sẽ có hướng giải quyết khi có tranh chấp đất đai.

Xin cấp giấy chứng nhận diện tích tăng thêm với trường hợp có giấy tờ

03/08/2018 / Admin

Diện tích đất tăng thêm có thể do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc do bất kỳ lý do nào khác. Để hợp thức hóa được phần đất này, người dân cần phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính theo các quy định sau :

Xin cấp giấy chứng nhận diện tích tăng thêm với trường hợp không có giấy tờ

03/08/2018 / Admin

Người sử dụng đất muốn hợp thức hóa diện tích đất dôi dư (xin cấp sổ đỏ) cần thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định. Có trường hợp sẽ phải nộp tiền nhưng cũng có trường hợp sẽ không phải nộp tiền hợp thức hóa phần đất dôi dư.

Dịch vụ xin cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt tại Hà Nội

30/07/2018 / Admin

Là diện tích đất nông nghiệp, không nằm trong cùng một thửa đất có nhà ở và nằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy định và không thuộc loại đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư.

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
Hotline: 096 9920 558