Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Thứ Mon,
09/07/2018
Đăng bởi Admin

Người sử dụng đất chỉ thực sự là chủ đất, được thực hiện các giao dịch liên quan đến đất khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, việc kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ chủ sử dung đất nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ các quy định của pháp luật, cũng như các thủ tục thực hiện trên thực tế để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mà mình/gia đình mình đang sử dụng.

 

Dịch vụ công chứng, sang tên sổ đỏ trọn gói giá rẻ - 096 9920 558

 

Với bài viết này, chúng tôi sẽ nêu cụ thể về trình tự, thủ tục cũng như các căn cứ pháp lý, qua đó người sử dụng đất có thể thực hiện được thủ tục kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền.

 

Theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội:

 

I. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 

Hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (01) bộ hồ sơ gồm:

 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

 

- Bản photo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân). Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 66, 67 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP;

 

- Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

 

- Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu), sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng;

 

- Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);

 

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

 

- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);

 

- Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

 

Hồ sơ được nộp tại UBND xã/ phường nơi có đất. UBND xã/phường nơi có đất xem xét nguồn gốc đất, nhà ở và công trình trên đất xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND trong thời gian 15 ngày. Sau đó UBND xã/phường nơi có đất lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện) đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

 

II. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã và kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện

 

Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra.

 

Phòng Tài nguyên môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.

 

Sau khi UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

 

Căn cứ vào thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất, Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận theo quy định.

 

Trên đây là hồ sơ và quy trình chung để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) theo quy định của pháp luật. Trường hợp Quý khách hàng không có thời gian hoặc không muốn tự mình thực hiện các thủ tục rườm rà nêu trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số 096 9920 558. Chúng tôi cam kết Quý khách hàng sẽ được cấp giấy chứng nhận trong thời gian ngắn nhất với chi phí tiết kiệm nhất.

 

Ý kiến của bạn