Cho mượn sổ, bỗng Ngân hàng có thông báo xử lý nhà, phải làm sao?

Cho mượn sổ, bỗng Ngân hàng có thông báo xử lý nhà, phải làm sao?

Hỏi:    Mong Luật sư giúp gia đình tôi việc này với ạ.   Tôi tên là Phạm Văn Hà 50 tuổi ở Đông Anh - Hà Nội.    Năm 2012, cháu ruột của tôi (con anh trai tôi) có kêu cần tiền để bổ sung vốn kinh doanh và đề nghị mượn sổ đỏ của gia đình tôi để giải quyết trong thời hạn 12 tháng. Do không hiểu biết nên tôi đã nói với vợ và đồng ý cho cháu mượn sổ đỏ. Hết thời hạn 12 tháng...

Xem chi tiết