Đòi nhà cho ở nhờ theo Nghị quyết 58/1998 ở Hải Phòng

Đòi nhà cho ở nhờ theo Nghị quyết 58/1998 ở Hải Phòng

NỘI DUNG VỤ VIỆC VÀ QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT: Nguyên đơn là bà T trình bày: Những năm 40 của thế kỷ 20, cha mẹ bà có mua lô đất gồm 08 thửa, tổng diện tích 2.314,8m 2 tại khu DHK 3, việc mua bán có làm văn tự và có chứng thực. Khoảng năm 1949-1950, cha bà cho gia đình ông B (là anh họ của cha bà) ở nhờ trên diện tích đất mà cha mẹ bà mua. Năm 1951, cha bà mất để...

Xem chi tiết

Công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991 - Án lệ 07

Công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991 - Án lệ 07

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 126/2013/DS-GĐT ngày 23-9-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nh...

Xem chi tiết