Vợ (chồng) mất/hạn chế năng lực hành vi, người còn lại có được ký chuyển nhượng đất?

Vợ (chồng) mất/hạn chế năng lực hành vi, người còn lại có được ký chuyển nhượng đất?

Hỏi: Thưa Luật sư, Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 1996 đã có với nhau 02 người con đều trưởng thành. Năm 2016, chồng tôi không may bị tai biến và nằm một chỗ từ đó đến nay, mặc dù có lúc vẫn nhận thức được. Vợ chồng chúng tôi có 02 mảnh đất đều đã được cấp giấy chứng nhận đứng tên 2 vợ chồng. Nay do cần tiền để làm ăn và trang trải nợ nần nên tôi muốn bán 1 mảnh đất. Vậy ...

Xem chi tiết