10 thay đổi về đất đai cần biết trước khi bước sang năm 2018

10 thay đổi về đất đai cần biết trước khi bước sang năm 2018

1. Bổ sung quy định về giá đất để tính tiền sử dụng đất: - Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành ngày 01/01 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 01/10 hàng năm. - Các chi phí liên quan đến việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (bao gồm cả chi phí thuê tổ chức tư vấn trong trường hợp cần thiết) được chi từ ng...

Xem chi tiết

Công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991 - Án lệ 07

Công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991 - Án lệ 07

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 126/2013/DS-GĐT ngày 23-9-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nh...

Xem chi tiết

Hà Nội: Thời gian cấp sổ đỏ rút ngắn còn bao nhiêu ngày?

Hà Nội: Thời gian cấp sổ đỏ rút ngắn còn bao nhiêu ngày?

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 13.3.2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Theo đó, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các công ty kinh doanh nước sạch khẩn trươn...

Xem chi tiết