Những vấn đề cần sửa đổi tại Luật Đất đai 2013

Thứ Fri,
13/07/2018
Đăng bởi Admin

Sáng ngày 08/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã  chủ trì buổi làm việc với Tổng cục quản lý đất đai về về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ.
 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, từ đầu tháng 2 năm 2018, Tổng cục đã tham mưu Bộ trưởng ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Đồng thời, trình Bộ trưởng ban hành Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, do Bộ trưởng Bộ TN&MT làm Trưởng Ban soạn thảo.


Trước đó, Tổng cục đã có công văn đề nghị các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Đến nay, đã có 30 tỉnh có ý kiến, trên cơ sở này Tổng cục đã đề xuất dự thảo nội dung sửa Luật.


Trong quá trình tổng hợp nội dung vướng mắc và đề xuất sửa Luật của tổ chức, cá nhân và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức các cuộc họp với các đơn vị trực thuộc để thảo luận và đề xuất 28 nội dung dự kiến sửa đổi Luật.


Theo đó, dự kiến sửa 02 nội dung tại Chương I; 01 nội dung tại Chương II; 01 nội dung tại Chương III, 04 nội dung tại Chương V; 08 nội dung tại Chương VI; 01 nội dung tại Chương VII; 04 nội dung tại Chương VIII; 02 nội dung tại Chương X; 03 nội dung tại Chương XI; 01 nội dung tại Chương XIII; 01 nội dung tại Chương XIV.


Chẳng hạn như để xử lý một số vấn đề phát sinh trong thực tế thi hành luật như việc bồi thường khi thu hồi đất, bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất... dự kiến sửa đổi, bổ sung (điều 74) về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất đất theo hai hướng: việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng hoặc khắc phục mục đích với loại đất thu hồi nhưng ngang bằng về giá trị bồi thường đất, nếu không có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền.


Về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (điều 77), dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung khoản 2 theo hướng: đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp mà không có GCN hoặc không đủ điều kiện cấp GCN nhưng được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được bồi thường với diện tích thực tế đang sử dụng, diện tích bổi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.


Sai khi các đại biểu thảo luận về tiến độ thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật và cho ý kiến về các nội dung dự kiến sửa đổi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu, Tổng cục Quản lý đất đai căn cứ vào kế hoạch về sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2013 đã được ban hành sớm tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Với các nội dung đề xuất phát sinh từ thực tế khi thi hành tại địa phương, ngoài các nội dung đã đề xuất Chính phủ trước đây, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục bổ sung căn cứ về những nguyên nhân, vướng mắc cụ thể.

 

Theo http://baotainguyenmoitruong.vn

Ý kiến của bạn