Hỏi đáp

Tranh chấp đất giữa hai hộ liền kề - ranh đất

11/07/2018 / Admin

Trong hợp đồng mua bán cũng như Giấy chứng nhận mà bạn được cấp đều thể hiện rõ lối đi chung thì bạn có quyền sử dụng lối đi chung này, không ai có quyền cản trở quyền sử dụng của bạn. Chủ cũ không có quyền yêu cầu bạn nộp tiền hay không được sử dụng ngõ.

Tags

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
Hotline: 096 9920 558