Tính công sức bảo quản, giữ gìn trong các vụ án về nhà, đất

Tính công sức bảo quản, giữ gìn trong các vụ án về nhà, đất

Thực tế giải quyết các vụ án dân sự về đòi di sản thừa kế, đòi nhà cho ở nhờ, đòi đất… hầu hết đều nảy sinh vấn đề phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn cho đương sự. Tuy nhiên, trường hợp nào được tính công sức, trường hợp nào không được tính, đang còn có nhận thức khác nhau. ======================================================================================== Luật sư chuyên về g...

Xem chi tiết