Những khái niệm thường dùng khi thực hiện thủ tục xin cấp "sổ đỏ"

Những khái niệm thường dùng khi thực hiện thủ tục xin cấp

Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, nhiều khái niệm được cơ quan Nhà nước nhắc đến, yêu cầu người sử dụng đất chuẩn bị. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và hiểu rõ về những khái niệm này để chuẩn bị được đúng và đầy đủ. Dưới đây, chúng tôi sẽ nêu và phân tích một số khái niệm thường gặp và được quy định cụ thể trong Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Hồ sơ ...

Xem chi tiết

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ, giấy tờ về đất

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ, giấy tờ về đất

Căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn (cụ thể là Thông tư 25/2015/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính) thể hiện ở nước ta đất được phân thành 3 nhóm chính, là: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong mỗi nhóm đất này lại phân ra thành những loại đất khác nhau dựa trên mục đích sử dụn...

Xem chi tiết

Quốc hội 'chốt' sửa đổi, bổ sung Luật đất đai vào năm 2019

Quốc hội 'chốt' sửa đổi, bổ sung Luật đất đai vào năm 2019

Năm 2019, Quốc hội dự kiến thông qua 6 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật khác tại kỳ họp giữa năm. Đáng chú ý, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua năm 2019.   Quốc hội chốt sửa đổi, bổ sung Luật đất đai vào năm 2019   Ngày 8/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019 và đ...

Xem chi tiết