Chính phủ rút đề xuất sửa đổi Luật Đất đai

Chính phủ rút đề xuất sửa đổi Luật Đất đai

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của người dân nhưng đã được đề nghị rút ra khỏi Chương trình năm 2019 do còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn. ======= ======================================================================== Sau chưa đầy 5 năm th...

Xem chi tiết

Quốc hội 'chốt' sửa đổi, bổ sung Luật đất đai vào năm 2019

Quốc hội 'chốt' sửa đổi, bổ sung Luật đất đai vào năm 2019

Năm 2019, Quốc hội dự kiến thông qua 6 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật khác tại kỳ họp giữa năm. Đáng chú ý, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua năm 2019. Quốc hội chốt sửa đổi, bổ sung Luật đất đai vào năm 2019 Ngày 8/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ...

Xem chi tiết